Жури

Прозрачност

Career Show Awards е напълно прозрачен конкурс. След като бъдат обявени победителите, всяка кандидатура, оценка и коментар се оповестява публично. Страницата на конкурса става витрина на най-добрите практики, най-оригиналните идеи и най-добрите иновации в света на човешките ресурси и управлението на хора и екипи.

Кандидатстване

Когато подадете своята кандидатура, нашият екип проверява дали тя отговаря на всички изисквания. След като бъдете одобрени, вашата кандидатура е готова да бъде оценена от журито.

Оценяване

За жури каним експерти и професионалисти с дългогодишен опит – журналисти, ръководители на сдружения, инфлуенсъри и лидери от различни браншове. Всяка кандидатура се оценява от 5 до 10 журиращи. Представителите на журито се разпределят по категории в съответствие с тяхната област и компетентност.

Всеки представител на журито е длъжен да декларира липса на свързаност към кандидатурите, които журира.

Победителят в категория „Работодател на публиката“ се определя чрез публично гласуване.

Какво получават победителите?

  • Статуетка за 1-во, 2-ро и 3-то място
  • Сертификат за постижение
  • Дигитален печат
  • Визии за социалните мрежи

Критерии за оценка

Основен приоритет за нас е да се уверим, че най-достойните кандидатури получават признанието, което заслужават. Оценките за наградите на Career Show се базират на следните ключови критерии:

Група „Най-добър работодател“

Добри практики в лидерството и мениджмънта

Участие в социални инициативи

Добри практики при задържането и развитието на служители

Проекти и обучителни инициативи, които допринасят за развитието на служителите

Групи „Ангажираност и иновации“ и „Здраве и Екология“

Креативност и иновации

Планиране и изпълнение

Ефективност и резултати

Система за оценяване

За всеки отделен критерий журито дава оценка от 1 до 10. Всеки критерий има зададена процентуална тежест. Крайната оценка се сформира на база гласа на журито и тежеста на всеки критерий. На кандидатурата с най-висока обща оценка се присъжда първо място. Само кандидатури с обща оценка над 70 могат да бъдат обявени за победител.

Само кандидатури с обща оценка над 50 могат да бъдат обявявани за финалисти.

Нашият екип години наред е усъвършенствал този процес и се фокусирахме върху по-добър, точен и честен метод за оценяване.

Категорията „Работодател на публиката“ се решава чрез публично гласуване, което ще бъде обявено на сайта на наградите.

Крайни срокове

Край на регистрация и попълване на кандидатури

31 юли 2019

Гласуване на жури

1 - 15 август 2019

Гласуване на публика в категория "Работодател на публиката"

15 - 22 август 2019

Връчване на награди

10 септември 2019

Време е да покажете на всички постиженията си като работодател!

Не изпускай нищо!

Научи първи за всичко кариерно, което предстои :)