Жури

Пълния списък на жури очаквайте скоро!

Прозрачност

Career Show Awards е напълно прозрачен конкурс. След като бъдат обявени победителите, всяка кандидатура, оценка и коментар се оповестява публично. Страницата на конкурса става витрина на най-добрите практики, най-оригиналните идеи и най-добрите иновации в света на човешките ресурси и управлението на хора и екипи.

Кандидатстване

Когато подадете своята кандидатура, нашият екип проверява дали тя отговаря на всички изисквания. След като бъдете одобрени, вашата кандидатура е готова да бъде оценена от журито.

Оценяване

За жури каним експерти и професионалисти с дългогодишен опит – журналисти, ръководители на сдружения, инфлуенсъри и лидери от различни браншове. Всяка кандидатура се оценява от 5 до 10 журиращи. Представителите на журито се разпределят по категории в съответствие с тяхната област и компетентност.

Всеки представител на журито е длъжен да декларира липса на свързаност към кандидатурите, които журира.

Победителят в категория „Работодател на публиката“ се определя чрез публично гласуване.

Какво получават победителите?

  • Статуетка за 1-во, 2-ро и 3-то място
  • Сертификат за постижение
  • Дигитален печат
  • Визии за социалните мрежи

Критерии за оценка

Основен приоритет за нас е да се уверим, че най-достойните кандидатури получават признанието, което заслужават. Оценките за наградите на Career Show се базират на следните ключови критерии:

Група „Най-добър работодател“

Добри практики в лидерството и мениджмънта

Участие в социални инициативи

Добри практики при задържането и развитието на служители

Проекти и обучителни инициативи, които допринасят за развитието на служителите

Групи „Ангажираност и иновации“ и „Здраве и Екология“

Креативност и иновации

Планиране и изпълнение

Ефективност и резултати

Система за оценяване

За всеки отделен критерий журито дава оценка от 1 до 10. Всеки критерий има зададена процентуална тежест. Крайната оценка се сформира на база гласа на журито и тежеста на всеки критерий. На кандидатурата с най-висока обща оценка се присъжда първо място. Само кандидатури с обща оценка над 70 могат да бъдат обявени за победител.

Нашият екип години наред е усъвършенствал този процес и се фокусирахме върху по-добър, точен и честен метод за оценяване.

Категорията „Работодател на публиката“ се решава чрез публично гласуване, което ще бъде обявено на сайта на наградите.

Крайни срокове

Край на регистрация

11 юли 2019

Край на попълване на кандидатури

17 юли 2019

Гласуване на жури и публика

1 - 15 август 2019

Връчване на награди

10 септември 2019

Време е да покажете на всички постиженията си като работодател!

Не изпускай нищо!

Научи първи за всичко кариерно, което предстои :)