Доц. д-р Маню Моравенов

Изпълнителен директор
Българска фондова борса
Доц. д-р Маню Моравенов

Доц. д-р Маню Моравенов е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Българска фондова борса. Той е с близо 25 годишен опит в сферите на финансите и инвестициите, пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари.

Преди да оглави БФБ, доц. д-р Моравенов заема редица ръководни длъжности в  институции и неправителствени организации на българския капиталов и инвестиционен пазар, сред тях Комисията по ценни книжа и фондови борси (сега КФН), работни групи към Министерството на финансите, БФБ, Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел, Българската асоциация на  лицензираните инвестиционни посредници, Националната комисия по корпоративно управление и др. Доц. д-р Моравенов е дългогодишен преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!