Георги Дучев

Изпълнителен директор
Българска асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели
Георги Дучев

Георги Дучев е изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (Bulgarian Association of Hotel Executives – BAHE). Той е и директор на "Хотелския форум" – единствената ежегодна международна конференция у нас, посветена на инвестиции и управление на хотели.Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели обединява собственици и мениджъри на хотели и хотелски групи. Тя има за цел да развива и популяризира добрите управленски практики в тази област. Асоциацията съдейства за повишаване на общото ниво на информираност и осигурява платформа за контакти и обмен на идеи между членовете си.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!