Инж. Васил Велев

Председател на УС
Асоциацията на индустриалния капитал в България
Инж. Васил Велев

Инж. Васил Велев е един от учредителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) през 1996 г., а в момента е председател на управителния съвет. Изпълнителен директор е на „Стара планина холд“ АД и на „ХЕС“ АД, както и член на съвета на директорите на „М+С Хидравлик“ АД – дружества от ТОП 10 на Българската фондова борса. Има магистърска степен от Факултет Автоматика на ТУ-София и от ИУ – Варна по Корпоративно управление. Заместник председател е на Икономическия и Социален Съвет и на Съвета на Фондация „Еврика“. Председател е на Съвета на настоятелите на ТУ-София.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!