Мария Христова

Главен изпълнителен директор
Sofia Invest
Мария Христова

Д-р Мария Христова е главен изпълнителен директор на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (Sofia Invest), част от общата администрация на Столична община. Ориентиран към резултатите специалист в областта на дигиталните стратегии, иновациите в образователната система и диалога между бизнеса, образованието и администрацията. Тя се мотивира както от успеха, така и от неуспеха. Мария се определя като визионер, с положително отношение към живота, а също и като колективен играч със силно развито чувство за справедливост.

Д-р Христова е магистър по Бизнес и администрация "Развитие на човешките ресурси" от СУ „Климент Охридски“. Специализира в университета Paris X Nanterre, Париж интегриране на хора с физически и умствени увреждания. Темата на докторския и труд е "Развитие на модела на двойна кариера в България".

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!