Ръководство за кандидатстване

Подготвихме ръководство за кандидатстване на Career Show Awards 2023, което съдържа подробна информация за целия процес на кандидатстване, условия и ключови дати.