Милен Добрев

Изпълнителен директор
Русенска търговско-индустриална Камара
Милен Добрев

Председател на Бизнес Иновационен Център Инобридж, изпълнителен директор на Русенската търговско-индустриална Камара, член на Борда на директорите на European Business and Innovation Centres Network, представляващ България в мрежата EBN. От 2019 г. е и част от Надзорния съвет на Федерацията на Дунавските търговски камари (DCCF) и заместник-председател на Българската Модна Асоциация (BFA).

Г-н Добрев е с дългогодишен опит в управление на проекти от национален и международен мащаб, свързани с предприемачество, професионално обучение на бизнеса, трансгранично сътрудничество, икономическо развитие, устойчиво развитие на бизнеса. Завършил Executive MBA към Sheffield University, Магистър по Европеистика към Русенски Университет, възпитаник на INSEAD-The Business School for the World, Chartered Management Institute (CMI - UK), Eurochambres Academy – Brussels и др.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!