Проф. дфзн д-р Ана Пройкова

Ръководител на лабораторията за високопроизводителни изчисления
„София тех парк“
Проф. дфзн д-р Ана Пройкова

Проф.дфзн д-р Ана Пройкова е Научен Директор на Центъра за Върхови Постижения УНИТе в Софийския Университет Св.Климент Охридски и ръководител на лабораторията HPC (високопроизводителни изчисления в София Тех Парк). Председател е на Европейската стратегическа група за данни, изчисления и дигитални инфраструктури. Проф. Пройкова е член на научния комитет на Европейската комисия за оценка на риска от нови и нововъзникващи технологии от 2009 г.

Има 45 години опит в научни изследвания в областта на радиационната физика, изчислителната химия, приложната математика и използването им в икономиката, социологията и медицината. Ръководила е изследванията на студенти-магистри и докторанти в осем държави от 4 континента в областта на нанонауките. Председател е на Националния координационен съвет по нанотехнологии.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!