Биляна Манолова

Заместник-председател
Българо-испанска търговска камара
Биляна Манолова

Биляна Манолова е заместник-председател и оперативен директор на Българо-испанска търговска камара. Има дългогодишен търговски и мениджърски опит в областта на международната търговия, продажбите на външни пазари, представителство на международни компании. Работила е в областта на международни икономически отношения и логистика.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!