Career Show Survey 2022

Национално проучване за удовлетвореност на работното място

Проведохме проучване сред 1095 служители, които споделиха с нас до каква степен са удовлетворени от условията на труд в компанията си и какво би ги накарало да сменят работата си. Ето какво научихме.

Заплащане

ИТ секторът е с най-високо нетно месечно възнаграждение. Сектор Бизнес/Публична администрация е с най-ниско заплащане.

Средно нетно месечно възнаграждение по сектори

Заплащане по сектори

Средно нетно месечно възнаграждение по години опит

Заплащане по сектори

82.64% от анкетираните смятат, че възнаграждението им не е справедливо спрямо сферата и опита им.

Съотношение между получаваното възнаграждение и възнаграждението, което анкетираните смятат за справедливо

Справедливо възнаграждение

Анкетираните биха сменили работата си за 20% по-високо възнаграждение и по-малко стрес.

Какво би ви накарало да смените работата си?

Какво би ви накарало да смените работата си

Какво е минималното увеличение на месечното възнаграждение, което би ви подтикнало да смените работата си?

Какво е минималното увеличение на месечното възнаграждение, което би ви подтикнало да смените работата си?

Социални придобивки

Най-важни за служителите са гъвкавото работно време и регулярните бонуси. Акции в компанията, програми за доброволчески и благотворителни инициативи не са привлекателни.

Най-важни придобивки според анкетираните

Най-важни придобивки според анкетираните

За ИТ специалистите допълнителните дни отпуск и допълнителното здравно осигуряване са по-важни от регулярните бонуси и програмите за повишаване на квалификацията.

Най-важни придобивки за ИТ специалистите

Най-важни придобивки за ИТ специалистите

Най-важни придобивки за специалисти извън ИТ сектора

Най-важни придобивки

Удовлетвореност на работното място

Само 22% от българите са удовлетворени от условията на труд в компанията си.

Степен на удовлетвореност на анкетираните

степен на удовлетвореност на анкетираните

Секторът с най-висока степен на удовлетвореност не е секторът с най-високо възнаграждение.

Степен на удовлетвореност на анкетираните по сектори

степен на удовлетвореност на анкетираните

Анкетираните, удовлетворени от условията на труд, не биха сменили работата си дори за по-високо възнаграждение.

Какво би ви накарало да смените работата си?

Служители,
удовлетворени от условията на труд в компанията си

Кандидати -трудов опит
 32,23% – Не бих сменил/а работата си
21,90% – По-интересен проект или по-интересно естество на работата
21,49% – По-високо възнаграждение
10,74% – Дистанционна работа и гъвкаво работно време
9,50% – По-спокойна работна среда и по-малко стрес
3,31% – По-малко микромениджмънт и възможност за вземане на самостоятелни решения
0,83% – По-добри социални придобивки

Служители,
неудовлетворени от условията на труд в компанията си

Кандидати -трудов опит
41,78% – По-високо възнаграждение
22,30% – По-спокойна работна среда и по-малко стрес
14,44% – Дистанционна работа и гъвкаво работно време
12,32% – По-интересен проект или по-интересно естество на работата
4,81% – По-малко микромениджмънт и възможност за вземане на самостоятелни решения
2,35% – Не бих сменил/а работата си
2,00% – По-добри социални придобивки
Ако сте сред тези 77%, които не са доволни от условията на трудв компанията си, време е да промените това като се включите в Career Show Tech!