Кариерна промяна: Как да оцените уменията и интересите си

Кариерна промяна: Как да оцените уменията и интересите си

Ако вече сте си направили анализ и целеполагане, време е да научите повече за уменията и интересите си, за да можете да определите кои сектори, работни функции и позиции ще бъдат най-подходящи за вас. В тази статия ще споделим няколко идеи как да си изясните какво ви влече и кои ваши таланти са приложими в професионален контекст.

1. Попълнете личностен тест

 • Съществуват много онлайн тестове, които могат да ви помогнат да определите силните си страни и интересите си. Преди да се спрете на тест, уверете се, че сте избрали научно обоснован такъв, за да сте сигурни, че е надежден и валиден.
 • Някои популярни тестове са: 16Personalities, Големите 5 личностни типа, и RIASEC моделът за кариерни интереси.

2. Оценете предишния си опит

 • Помислете за задачите и отговорностите, които сте имали като част от предишните си работни позиции, стажове и доброволчески опит.
 • Направете списък на уменията, които сте използвали, за да изпълните тези задачи, и помислете кои отговорности сте изпълнявали с най-голямо удоволствие.

3. Потърсете обратна връзка от колеги

 • Попитайте колегите си за тяхната оценка на вашите умения и силни страни.
 • Помолете ги да посочат уменията, в които според тях се отличавате, и задачите, които според тях изпълнявате най-успешно и ефективно.

4. Определете своите професионални ценности

 • Помислете за това какво ви мотивира и какво е важно за вас в една работа.
 • Помислете как вашите ценности съответстват на отговорностите и уменията, изисквани в желаната от вас роля.

5. Поискайте съвет от мрежата си

 • Обърнете се към ментори или опитни професионалисти за съвет относно силните ви страни и кариерния ви път.
 • Попитайте ги за мнението им относно вашите умения и интереси и как те съответстват на потенциалната ви нова работна позиция.

Често търсени умения

Ето няколко примера за популярни умения и компетенции, които работодателите търсят:

 • Комуникационни умения: Умението за ефективно общуване с другите е важно за почти всички видове работа.
 • Решаване на проблеми: Работодателите искат служители, които могат да мислят критично и да предлагат творчески решения на различни проблеми.
 • Лидерство и работа в екип: Умението да се работи добре с други хора и да се поемат ръководни функции е високо ценено от работодателите.
 • Адаптивност и гъвкавост: Служителите, които умеят да се адаптират към промените и да мислят бързо и самостоятелно, са необходими навсякъде.
 • Технически умения: Независимо дали става въпрос за програмиране, анализ на данни или проектиране, наличието на технически умения може да ви направи привлекателен кандидат в повечето области с най-голямо търсене.
 • Управление на времето: Умението да управлявате времето си и да приоритизирате задачите си ефективно може да ви помогне да се справите с крайните срокове и да постигнете целите си във всяка една работа.

Имайте предвид, че в зависимост от индустрията и конкретната позиция, различни умения и интереси могат да бъдат повече или по-малко ценни. 

Когато правите самооценка на уменията и интересите си, помислете как те съответстват на различни роли. Ето няколко примера за умения и интереси, свързани с различен тип работа:

 • Обслужване на клиенти: отлични умения за ефективно общуване и решаване на проблеми; интерес към подкрепа на другите и предлагане решения
 • Продажби: умения за водене на преговори и изграждане на доверие, самоувереност, убедителност и влияние върху околните
 • ИТ: технически умения, като програмиране или администриране на мрежи, интерес към работа с технологии и отстраняване на проблеми.

Важно е да помните, че вашите умения и интереси може да не съответстват напълно на една конкретна професия или длъжност. Възможно е да откриете, че комбинация от различни длъжности или отрасли отговаря на вашите силни страни и страсти. Най-важното е да сте отворени и да сте готови да проучите различни възможности.

Как ще ви помогне Career Show

🔥 Влезте в профила си в Career Show и гледайте записа от презентацията на Николета Митева на тема „Кариерно планиране: как да определиш какво да работиш?”.

💡Топ приоритет

Постарайте се да определите поне 5 умения и 5 интереса, които са характерни за вас в този момент. Тези неща ще поставят основата за търсенето на желаната от вас позиция и представянето на опита ви в процеса по кандидатстване.

⚠️ Потенциален проблем

Внимавайте да сте достатъчно конкретни в определянето на уменията и интересите си и да не пропуснете неща, които ви се струват нерелевантни, но всъщност могат да ви послужат в бъдещата ви работа.

Искате подробни насоки за кариерна промяна стъпка по стъпка? Свалете безплатния наръчник на Career Show!

Регистрирайте се за 1 минута

Една регистрация ви дава достъп до всички наши кариерни събития. Безплатно е, забавно е и може да промени живота ви!