Coca Cola EP - Да се развиваш по време на криза

Coca Cola EP - Да се развиваш по време на криза

Снежана Колева повече от 7 години ръководи екипа “Хора и култура” на “Кока-Кола Юрипиън Партнърс Сървисис България”. Екипът ѝ има предизвикателната цел да осигури ефективно управление на хората в организацията през целия цикъл на опита им с тях.  Така, че те да се чувстват мотивирани и въодушевени в средата, в която се развиват, и от работата, която вършат. Горда е с екипа, изграден от изключителни професионалисти, готови всяка минута да се отзоват на нуждите на хората и бизнеса им.Компанията оперира в 13 държави в Западна Европа, а чрез Центъра за споделени услуги, създаден в София през 2013 г., осигурява оптимизирани, стандартизирани и ефективни финансови услуги за техния бизнес. Поради големия успех на центъра, са в непрекъснат процес на разрастване, доказателство за което е и отварянето на офис в гр. Варна, с който вече са над 900 човека.

Как адаптирахте процесите в компанията си по време на извънредната ситуация?

Това беше една нова ситуация за всички и като цяло тази криза не беше от най-очакваните. Досега сме споменавали пандемичните рискове в нашите планове за управление на риска, но без те да бъдат фокус с голяма вероятност. Така че изведнъж ни се наложи да адресираме един риск, за който целият свят не беше напълно готов.Компанията реагира изключително бързо и адекватно като създаде централен кризисен щаб, в който се обсъждахa всички предизвикателства и планове за действия. Бяха разработени указания, започнахме да споделяме опит между държавите. Това спомогна изключително за навременна и правилна реакция и адаптация към непрекъснато променящата се среда. Наложи ни се да вземем много бързо мерки като усилията ни бяха насочени в три области: първо - да защитим и да подсигурим здравето и сигурността на хората ни, второ - бизнесът и неговата устойчивост и трето - да подкрепяме нашите клиенти.Веднага преминахме на дистанционен модел на работа, което изискваше бързо подсигуряване на IT инфраструктурата на компанията. Това наложи голям фокус и върху информационната сигурност и поведението на хората в това отношение. Това беше един нов начин на работа и в тази реалност направихме всичко възможно да подкрепяме хората емоционално и психически. Пуснахме проучвания сред тях как се чувстват, как балансират увеличените ангажименти между служебните задължения и грижата за семейството. Разработихме и въведохме обучения как да се справят психически със създалата се ситуация, как да управляват енергията си в конструктивна посока, как да подпомагат колегите си, особено тези, които живееха сами, и как да балансират работата и личния живот.Изключително важни за нас, в този нов модел на работа, са поддържане на непрекъсната връзка с нашите служители, както и запазване на възможността им за професионално развитие, за да можем да излезем от кризата, без да губим потенциал. Фокусирахме се върху адаптирането на обучителните ни програми към виртуални като започнахме да организираме уебинари. Лидерите на компанията поднасят на седмична база новини за стратегията за бизнеса, плановете ни за развитие, актуално състояние на компанията и резултатите, за да подсигурим информираност и сигурност на нашите служители, че се движим в правилната посока и техните усилия и работа наистина подпомагат организацията да се развива и справя ефективно с предизвикателствата, които целият свят среща.Изнесохме във виртуалното пространство екипните срещи и събития, както и започнахме да провеждаме всички интервюта с кандидати за работа онлайн. Това ни помага да останем във връзка с нашите настоящи и бъдещи таланти.

Бихте ли продължили да прилагате някои от кризисните решения в нормални условия?

Проучванията показаха, че някои хора се чувстват много добре в дистанционния режим на работа, други пък предпочитат да работят от дома си. Смятам, че в бъдеще и след COVID кризата нашият модел на работа ще бъде нещо хибридно между това, което беше преди, и сега. Определено гъвкавостта за работа от дистанция ще бъде по-голяма, така че всеки да може да нагоди работата си към своя стил и потребности. Основно, което разбрахме е, че нашите служители и лидери са напълно подготвени за новите условия и подкрепата на бизнеса, осъществявана от България, е на високо професионално ниво.Друго, което бихме запазили и доразвили, е непрекъсната комуникация, за която цел разработихме различни вътрешни канали, където всеки може да сподели и прочете новини от социалния, професионалния и дори личен живот на всички нас. Това създава усещане за принадлежност и екипност, които стоят в основата на нашата ангажираност.

Ще търсите ли нови умения в хората, които ще наемате оттук нататък? Ако да, какви ще бъдат те?

Наред с техническите умения и владеенето на езици, за нас е изключително важно да работим с хора, които проявяват адаптивност и гъвкавост към променящите се изисквания на бизнеса, да са отворени към придобиването на нови знания и умения, за да бъдат в крак с бързо променящата се съвременна среда. Желанието за развитие, инициативността и доверието са ключови за развитието ни като професионалисти, екипността и растежа на нашия бизнес.

Какво ново покрай Coca Cola European Partners?

Нестабилността създава възможности, които ние анализираме внимателно и разработваме в посока бъдещо развитие. Във времена, в които много компании замразяват голяма част от инициативите и проектите си, ние се фокусираме върху въвеждането на програми за развитие, стартирайки още сега с отварянето на проект, който ще предостави възможност на таланти без опит да се присъединят към нас и започнат кариерата си в една глобална, позитивна и развиваща се среда!

Срещнете се лично с представители на Coca Cola EP на Career Show 2020!Бърза и безплатна регистрация

Регистрирайте се за 1 минута

Една регистрация ви дава достъп до всички наши кариерни събития. Безплатно е, забавно е и може да промени живота ви!