Cargotec - Да се развиваш по време на криза

Cargotec - Да се развиваш по време на криза

Лилия Димитрова е HR мениджър на Cargotec България. Cargotec е световен лидер в предоставянето на  интелигентни услуги и решения за обработка на товари. Компанията има три бизнес направления - Kalmar, Hiab и MacGregor, които са пионери в своите области и са утвърдени имена в пристанищния, сухопътния и морския транспорт. Те оптимизират глобалните товарни потоци, създавайки устойчива стойност за потребителите. Компанията има 12 000 служители в целия свят.Центърът за споделени бизнес услуги на Cargotec, Cargotec Business Services, е създаден в София през 2017 г. Те предоставят услуги в областта на финансите, човешките ресурси и индиректно закупуване за глобалните бизнес направления на компанията. Целта на Cargotec Business Services е да оптимизира вътрешните си процеси на глобално ниво. В момента над 70% от всички служители в глобален мащаб ползват услугите на компанията. Освен в София, имат офиси и в Перисбърг, САЩ, Полша, Сингапур и продължават да развиват концепцията на центъра в азиатско-тихоокеанския регион. В София имат вече над 350 служители.

Как адаптирахте процесите в компанията си по време на извънредната ситуация?

Както в повечето компании, така и в Cargotec, трябваше да адаптираме някои процеси, за да се съобразим с обстоятелствата, в които пандемията ни постави и да предоставим сигурна среда за работа на нашите служители. Може би най-голямата промяна беше в работата от разстояние. За щастие ние вече имахме политика за работа от вкъщи и това не беше нещо непознато или ново за нас. Всички колеги имат лаптопи и достъп до корпоративните системи от дистанция. Освен това, екипът на Cargotec Business Services вече успешно беше въвел електронните досиета (AoDocs) на служителите и подписването с електронен подпис (DocuSign) на няколко от държавите, които обслужваме. Така трансферирането на 100% от персонала към дистанционна работа беше много успешно, нямаше технически пречки и стана в рамките на 1 ден. Горди сме, че това по никакъв начин не се отрази негативно на продуктивността или мотивацията за работа на екипите.От края на месец май колегите, които имат желание да работят от офиса, вече могат да го направят, но разбира се сме въвели стриктни мерки за безопасност. Някои от новите практики са не повече от 30% от персонала да бъде в офиса по едно и също време, офисът ни се дезинфекцира основно всеки петък, спазваме и мерките за физическа дистанция и маски в общите пространства в бизнес сградата, в която се помещава нашият офис в София и др. В момента всеки служител може да избира дали и колко време иска да прекарва в офиса, като уважаваме съображенията на всеки един и ако някой не се чувства комфортно да пътува до офиса, може да работи изцяло от дома.

Бихте ли продължили да прилагате някои от кризисните решения в нормални условия?

В условията на глобална пандемия, но и не само, всяка компания ще спечели, ако успее да действа бързо и адекватно и има желание и готовност за трансформация и адаптация. В този смисъл ние също се адаптираме. Към момента преразглеждаме политиката за дистанционна работа като идеята е тя значително да се увеличи.Комуникацията със служителите единствено от разстояние има своите предизвикателства, затова въведохме различни форуми, където хората могат да се срещат, да обменят идеи, да споделят, както на локално, така и на глобално ниво. Това са както формални срещи, така и неформална среда, където просто да пиеш едно виртуално кафе с колега от другия край на света, да правите йога или да споделиш рецепта, например.В Cargotec отворената комуникация винаги е била приоритет, но сега още повече наблягаме на това. За да са ангажирани служителите, особено от разстояние, те на първо място трябва да са добре информирани и да имат възможност да споделят своето мнение, да зададат своите въпроси и да получат отговори. Това се опитваме да правим и мисля, че се приема много добре от служителите, те оценяват ангажираността на лидерския екип и мениджърския екип и усещат, че гласът им е чут. Макар че това не е нещо ново или породено от пандемията, ще продължим да прилагаме тези практики, особено в условията на работа от дистанция.

Ще търсите ли нови умения в хората, които наемате от тук нататък? Ако да, какви ще бъдат те?

Като цяло уменията, които търсим, остават в голямата си част непроменени. За нас е важно човекът да може да поема отговорност и да управлява проектите, които са му възложени. Независимо от това на какво ниво е даден служител, от него се очаква да е отговорен, адаптивен към променящата се среда, да е активен, да чува различните гледни точни и да търси консенсус с различните участници в проекта. Взаимното разбирателство, действеност, конструктивност, открита комуникация и умението за даване и получаване на обратна връзка са едни от ключовите компетенции, които очакваме от всеки служител.Нещо, на което много държим в Cargotec, е развитието на нашите служители. Имаме примери за много успешно кариерно развитие на наши колеги от по-ниски нива в компанията до старши позиции. Проектите, по които работим, са разнообразни и покриват много държави и винаги има интересни и вълнуващи кариерни възможности. Предлагаме вътрешнофирмени обучения за всички служители на всички нива през нашата обучителна платформа, както и чрез регулярни семинари и обучения.

Какво ново покрай Cargotec?

Горди сме, че Cargotec на глобално ниво стана една от големите компании в света, които поемат ангажимент за околната среда в дългосрочен аспект и ще допринася за усилията за намаляване покачването на световната температура. В края на месец май Cargotec официално пое ангажимент във връзка с Бизнес целите за 1.5°C от Глобалния договор на ООН.Ангажираме се до 2030 г. да намалим вредните емисии, свързани с дейността на компанията, с поне 50%, което се равнява на един милион по-малко автомобили по пътищата на година. Над 95% от въглеродните емисии на Cargotec възникват от добиването на суровини за производството и употребата на вече продадени продукти. По тази причина целта за намаляване на емисиите се простира отвъд собствената ни дейност. Горди сме, че компанията има по-висша цел и показва отговорност към бъдещите поколения, давайки своя принос за околната среда.

Срещнете се лично с представители на Cargotec на Career Show 2020!

Бърза и безплатна регистрация

Регистрирайте се за 1 минута

Една регистрация ви дава достъп до всички наши кариерни събития. Безплатно е, забавно е и може да промени живота ви!