Здравко Донков

No items found.
Здравко Донков

За

Здравко Донков

За Здравко

Здравко Донков е електронен инженер, съосновател и управляващ съдружник в “Смартити” – първата компания в България, която създава и интегрира системи за жилищна автоматизация.“Смартити” работи по проекти както в България, така и в много страни от ЕС – като консултант или като системен интегратор на цялостни решения.Здравко Донков е и първият и единствен сертифициран KNX Tutor в България, и основател на “Blue KNX” – единственият в България международно акредитиран център за обучение и сертифициране на системни интегратори.

Tема на лекцията

Принципите, протоколите и бъдещето на системите за жилищна автоматизация

Здравко Донков ще разкаже кога и в какви проекти тези системи се използват най-много, за основните протоколи, които се използват, разликите между тях, популярността и приложението им. За последните промени по тези протоколи и новите обединения, които работят по създаването на нови протоколи. Включете се в сесията, за да рзберете накъде ще се развива тази индустрия.