Юлия Баховски

No items found.
Юлия Баховски

За

Юлия Баховски

За Юлия

Родена в Румъния, Юлия Баховски е завършила Факултета по журналистика в СУ „Св. Климент Охридски” в София. Академичната ѝ подготовка се допълва от практически бизнес умения, придобити през 15-годишния ѝ опит с български и румънски компании, на които помага да стартират, да комуникират и да се рекламират в съседната страна.Юлия е преводач, автор на статии и основател е на два информационни портала, www.myro.biz, който представя Румъния на български език и www.mybg.biz, който представя България на румънски език.

Tема на лекцията

Как да преодолеете езиковите бариери

Чрез вербалната комуникация хората изразяват мненията и идеите си, а социалното взаимодействие става по-лесно. В същото време езикът, непознаването му или неправилното му използване могат да затруднят общуването, да предизвикат недоразумения или дори да сложат край на отношенията. В тази сесия ще научите кои са езиковите бариери и как да ги преодолеете, за да изградите ефективна комуникация на чужд език.