Юлика Новкова PhD

No items found.
Юлика Новкова PhD

За

Юлика Новкова PhD

За Юлика

През учебните 2019/2020 и 2020/2021 години д-р Новкова води практикуми по дисциплината “Икономическа психология” в специалност “Психология” в СУ “Св. Кл. Охридски”.През 2019 д-р Новкова защитава успешно дисертационен труд на тема “Личностни детерминанти на иновационните нагласи при мениджъри” към Катедрата по Социална, организационна, клинична и педагогическа психология, при Философски факултет в СУ “Св. Кл. Охридски”, създавайки теоретико-емпиричен психопрофил на съвременните синергични, иноватини бизнес лидери.След дипломирането си като Магистър през 2012г. в СУ “Св. Кл. Охридски” започва веднага работа като Научен сътрудник в Университетски център за управление на конфликти и организационни изследвания към Философския факултет в СУ и заема щата до Ноември 2019 г. Участва в множество национални и международни изследователски проекти в областта на лидерството, мениджмънта, предприемачеството и развитието на иновации, като самата тя е автор на няколко национални изследвания на бизнеса.През 2013 – 2014 г. е част от преподавателския екип на Висше училище по застраховане и финанси в магистърска програма. Води семинарните занятия по няколко дисциплини в областта на Социалната и Бизнес психологията като хоноруван асистент.През 2009г. се сертифицира като Бизнес треньор за обучение на треньори и води тренинги и уъркшопи в сферата на продажбите, професионалното представяне и меките умения.През 2010 създава бранда Juls’ Psychology, развивайки дейността си като Личен бизнес психолог & Екзекютив треньор. Автор е на модела за организационно и бизнес развитие Автопойезис 4.0, чрез който помага на бизнес лидерите да изграждат и управляват моделите си в обектна и дигитална среда.Създател е и на модела за личностна трансформация посредством иновативност и креативност InnovaCeption, чрез който помага на бизнес лидерите да управляват по-ефективно вътрешните и външните промени чрез иновации, творчество и автентичност.Изследователският ѝ интерес е насочен предимно към собствениците и мениджърите на микро и малък бизнес, но има опит и като организационен консултант в по-големи организации. Провежда индивидуални лични тренинги с предприемачи, мениджъри и фрийлансъри.

Tема на лекцията

Как мисли продуктивният човек? Кои са тихите стъпки, които ни правят иновативни и креативни? (митове VS. реалност)

Включете се в тази сесия, за да научите как д-р Новкова помага на висшия мениджмънт да създава и управлява продуктивно бизнес системи през призмата на човешкия фактор и субективните възприятия. Научете още как да повишавате своята иновативност и креативност и как да организирате мисловните си нагласи така, че да подобрите личната си ефективност и продуктивност.