Венета Костова

експерт "Обучение и развитие"
A1 Bulgaria
No items found.
Венета Костова

За

Венета Костова

За Венета Костова

Венета Костова е експерт "Обучение и развитие" в HR екипа на А1 България от 2020 година и ежедневно помага на хората в компанията да развият знанията и уменията си в съответствие с кариерните си цели и нуждите на бизнеса.

Венета има повече от 12 години опит в сферата на консултантските услуги, обученията и развитието на хора. Работила е по международни проекти с различни клиенти и компании, на които е помогнала да трансформират своя опит и да променят вътрешните си процеси. Завършила е „Психология“ в Нов български университет и притежава редица допълнителни сертификати в сферата на обученията и човешките ресурси.

Tема на лекцията

Умения за след „новото нормално“

Иновациите и технологиите се развиват все по-бързо и навлизат във всички сфери на ежедневието ни. AI, IoT, 5G вече не са тенденции за близкото бъдеще, а реалност. А пандемията от Covid-19 принуди бизнеса да ускори дигитализацията си и да потърси нови начини на работа. В тази среда единственото сигурно е, че промяната ще се случва все по-често и все по-бързо и ние трябва да умеем да се адаптираме със същите темпове. А това включва и знанията и уменията ни, начина, по който ги придобиваме и развиваме, както и отношението ни към работата изобщо. А1 има дългогодишен опит в подобна динамична среда и множество успешни примери, които Венета ще сподели с вас в сесията си.