Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор
The Business Institute
No items found.
Светлан Станоев

За

Светлан Станоев

За лектора

Светлан Станоев e oсновател и старши фасилитатор в The Business Institute. В професионалния му път заема позиции като консултант по преструктуриране на бизнеси, финансов директор и изпълнителен директор на инвестиционния фонд. Практик с опит в областите: финансов мениджмънт, финанси за нефинансисти, бизнес стратегии, бизнес моделиране, привеждане на стратегията в действие.

Автор е на бизнес инструмента “Мандала на бизнес идеята” – модел за оценка на нови и иновативни бизнес идеи, който е получил признание и приложение в редица стартъп и иновационни инкубатори, големи утвърдени компании в България и чужбина.

Светлан е активен инвеститор – управлява портфейлни активи (недвижими имоти, акции на щатската фондова борса), консултира клиенти за техни инвестиции, партнира с инвестиционни фондове за дялови инвестиции. Дали при планиране на личния бюджет или в професионалното си ежедневие, всеки се сблъсква с предизвикателството за управление на пари. Различните хора имат различно отношение и естествена предиспозиция към финансите и тяхното управление. Чрез интерактивна игра в уъркшопа „Аз и отношението ми към парите“ ще разгледаме как въз основа на отношението към парите, различни профили хора управляват парите си и как можем да “хакнем” профила си за по-добро управление на финансите - както в личен, така и в професионален план.

Tема на лекцията

#VALUE!