Ставрос Ставру

No items found.
Ставрос Ставру

За

Ставрос Ставру

За Ставрос Ставру

Ставрос Ставру е организационен треньор и консултант, който е специализирал в сферата на корпоративната култура, здравословната работна среда и изграждането на силни екипи чрез развитие на меки умения.Създател е на много авторски техники, сред които колелото на самочувствието, компас на решението, матрицата на екипната стратегия, лотарийната проверка и много други.Повече информация за него може да намерите на https://agify.me/trainer.

Tема на лекцията

Person-Environment Fit / Съответствие между личност и среда

В тази кратка лекция ще си поговорим за това какво представлява Person-Environment Fit и какво е неговото значение, както за всеки отделен човек в организацията, така и за организацията като цяло. Също така ще разгледаме няколко конкретни техники, с които можем да оценяваме това – най-вече в контекста на подбора на кадри.