Симеон Дрянов

No items found.
Симеон Дрянов

За

Симеон Дрянов

За Симеон

Симеон Дрянов е компютърен инженер, завършил специалност "Компютърни системи и технологии" в Технически университет - София, където 2 години е хоноруван асистент.Още с първите си стъпки като разработчик софтуер попада в сферата на автомобилната електроника. С упоритост и целеустременост израства до Ръководител екип в мултинационална ИТ компания, където участва във внедряване на нови технологии, подготовка на прототипи и презентации пред водещи автомобилни производители.От 12 години създава иновативни продукти като част от екипа на "Абритес" ООД - българска ИТ компания, глобален лидер в областта на автомобилната диагностика. Това, което го мотивира най-много, е успешното преодоляване на предизвикателствата и свободата да създава цялостни технологични и продуктови решения в сферата, в която работи.

Tема на лекцията

Автомобилна дигностика

Превръщането на автомобила в неразделна част от ежедневието на съвременния човек води до еволюция на автомобилите и ги превръща в нещо много повече от средство за придвижване. Както развитието на света около нас, така и този на автомобилната диагностика и сервизната дейност, използва постоянно развиващите се нови технологии, за да увеличи удобството на крайния потребител. Кои са основните принципи и приложения на автомобилната диагностика, кое налага афтърмаркет решения; кои са предизвикателствата и перспективите в тази област, защо е необходимо автомобилната диагностика да следва динамиката в автомобилостроенето, ще научите от Симеон Дрянов.