проф. Силвия Илиева и Радостин Митков

Директор / Младши изследовател
институт GATE
No items found.
проф. Силвия Илиева и Радостин Митков

За

проф. Силвия Илиева и Радостин Митков

Проф. Силвия Илиева е директор на институт GATE към СУ „Св. Климент Охридски“ от неговото създаване през 2019 г., както и професор във Факултета по Математика и информатика. Тя е сред Топ 100 най-влиятелните ИТ личностите на България за 2024 г., според ежегодния индекс на “Career Show”. На Годишните награди на БАИТ’ 2023 е отличена с Наградата за специален принос в развитието на информационните и комуникационни технологии за създаването и утвърждаването на GATE като първи Център за върхови постижения в Източна Европа в сферата на големите данни и изкуствения интелект.

Проф. Силвия Илиева е и посланик на IDSA - признание за значителния й принос в развитието на IDS-базираните пространства от данни. Била е ръководител на катедра „Софтуерни технологии“ през 2009 –2015 г. и ръководител на екипите по разработване на бакалавърска и магистърска програма „Софтуерно инженерство“ в съответствие с препоръките на ACM/IEEE.

Започва кариерата си в БАН през 1988 г. като част от тогавашния Координационен център по информационни и комуникационни технологии, днес – Институт по информационни и комуникационни технологии. Има успешно участие в над 30 европейски изследователски проекти. Автор е на над 100 научни публикации. Изследователските ѝ интереси са в областите на софтуерните платформи, софтуерните процеси, софтуерното инженерство за изкуствен интелект.

Радостин Митков е на 26 години. Завършил е авиационно инженерство в Саутхeмптън (Великобритания), а от три години е младши изследовател в направлението „Градове на бъдещето“ на институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE), финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той е част от екипа в пилотния проект „Цифров двойник на града“, разработващ цифров двойник на София. Като използва компютърни симулации той изследва вятъра и движението на въздуха в градска среда.

Tема на лекцията

Големите данни и изкуственият интелект - бъдещето в професионалното развитие

Директорът на институт GATE проф. Силвия Илиева и Радостин Митков - един от талантливите младши изследователи в екипа, ще разкажат за нарастващата роля на големите данни и ИИ и тяхното eфективно използване за създаване на работещи бизнес модели, продукти и решения в различни индустрии. Двамата ще представят перспективите от уменията за работа с технологиите за големи данни и възможностите за кариерно развитие в GATE.