Ралица Станоева

Старши фасилитатор
The business institute
No items found.
Ралица Станоева

За

Ралица Станоева

За Ралица

Ралица Станоева е старши фасилитатор в The Business Institute. Практик с богат опит в областта на маркетинг и бранд мениджмънта, иновативни подходи за развитие на управленски и лидерски умения.Участвала е в редица проекти, в които са използвани инструменти от типа “сериозни игри” за компании като VIVACOM, Cargill, Unicredit Bulbank, IBM, Angelini Pharma, Sopharma Trading, ABB, Telus, Coca Cola Helenic, HPE, Aurubis и др.Била е Мениджър Маркетинг комуникации в Mr. Bricolage, Изпълнителен директор на агенция за дизайн на опаковки Design Board, Маркетинг мениджър във FIAT Auto, Трейд маркетинг мениджър и Бранд мениджър в Danone. Ралица е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method в Билунд, Дания.

Tема на лекцията

Career Show Expo 2023

Аз + Работа = Синхрон

С помощта на креативната методология LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP), ще търсим заедно с участниците какво стои зад сборът Аз + Работа = Синхрон. От една страна "Аз" перспективата в отговор на въпросите: какво обичам да правя и в какво съм добър, от друга, перспективата на професионалния ни живот: какво търси пазарът и за какво е готов да ни плаща. Често чуваме, че съвместимостта на двете гледни точки е въпрос на (крехък) баланс. В тази мини LSP работилница ще ви провокираме положително със смяна на парадигмата - от "баланс между работа и личен живот" към "синхрон между работата и мен", така важна в динамичното ни настояще.