PMI Bulgaria Chapter

No items found.
PMI Bulgaria Chapter

За

PMI Bulgaria Chapter

Институтът за управление на проекти (PMI) е водеща световна асоциация за тези, които считат управлението на проекти, програми или портфейли за своя професия. Чрез разпространение на най-добрите практики в областта, осигуряване на социална среда за споделяне, сътрудничество с бизнеса и обучение, Сдружение „Пи Ем Ай – България Чаптър“ разраства общността от професионалисти по управление на проекти и промени в страната и помага както на тях, така и на техните организации да бъдат успешни в непрекъснато променящия се и динамичен свят.

Водещ на работилницата ще бъде Тодор Тодоров, преподавател и консултант по управление на проекти и Директор Професионално Развитие в PMI. Като фасилитатори ще участват и Анелия Червенова, Зам. Председател Професионално Развитие, и Бояна Захова, Председател на Сдружението.

Tема на лекцията

Career Show Expo 2023

The Building Bridge game – Да се научиш да живееш проекта

Игрите и метафорите са мощен инструмент за преподаване, който може да помогне на участниците да усвоят сложни концепции и да придобият трайни знания, които да прилагат дълго след приключване на обучителната сесия. В тази работилница ще управлявате проект под формата на игра, която изисква екипите да проектират и изградят мост, използвайки ограничени ресурси, като същевременно управляват времето, бюджета и качеството. Тази игра е чудесна за развиване на критично мислене и умения за планиране и изпълнение на задачите.