Петър Иванов

No items found.
Петър Иванов

За

Петър Иванов

За Петър

Петър е консултант и тренинг фасилитатор с над 10 години практически мениджърски опит в големи международни компании. Притежава задълбочено разбиране на развитието на персонала в компаниите и как ефективното управление може да доведе до увеличена продуктивност и ангажираност. Петър директно е управлявал екипи с до 50 служители, както и лично е ръководил различни големи проекти за обучение, развитие и разширяване на бизнеса до 0.5 млн евро. Той има опит в подпомагането на личностно развитие и ефективност, както и в подобряването мениджърските умения.

Tема на лекцията

Защо е трудно да си мениджър днес?

Да поемеш мениджърска роля, сякаш е кариерна цел на много от работещите. Да, това, че формалната власт носи и своите отговорности, го знае всеки. Но какво още е важно да знаем за трудностите в управлението на екипи? А защо днес е по-трудно да бъдеш мениджър от всякога?