Николай Шекеров

ScaleFocus
No items found.
Николай Шекеров

За

Николай Шекеров

За Николай

Николай Шекеров има богат професионален опит в ИТ сферата, преминал своя професионален път от ниво на експерт до ИТ директор. В момента заема Portfolio Manager позиция в ScaleFocus, отговаряйки за проекти във финансовия и правителствения сектор. През годините Николай ръководи разнообразни екипи и проекти за дигитална трансформация в България и чужбина: имплементации на интегрирани системи, миграция от legacy системи и редица други.

Tема на лекцията

Силата на иновациите във времена на криза – ViruSafe

По време на глобална пандемия хора от цял свят се опитват да ограничат разпространението на COVID-19. Заразата нанесе сериозни щети на обществото и бизнеса. Scalefocus стана част от решението и предизвика себе си, използвайки технологиите, за да помогне на хората да се борят с пандемията. ViruSafe е приложение, което има за цел да помогне за спряване с предизвикателствата, свързани с това как да се управлява и ограничи разпространението на COVID-19. Включете се в програмата и разберет повече за разбработката на такъв софтуерен продукт и сформирането на екипи в период на несигурност.