Наталия Футекова

No items found.
Наталия Футекова

За

Наталия Футекова

За Наталия

Доц. д-р Наталия Футекова е управляващ партньор на erp.bg. Съчетава успешно предприемаческата кариера в сферата на технологиите с академичната и научна дейност, както и с активното участие в образователни и други обществени каузи. Научните й интереси са в областта на развитието на ERP системите и останалите бизнес софтуерни решения, управлението на бизнеса и внедряването на информационни системи.Наталия Футекова участва активно в различни инициативи в подкрепа на образованието, културата и предприемачеството. Тя е ментор в преакселератора на Start It Smart, където помага на млади предприемачи да развиват и осъществят своите идеи чрез лични менторски срещи, съвети, стратегически партньорства, предоставяне на ключови ресурси и други.

Tема на лекцията

Емпатията като инструмент за ефективно лидерство

В своята сесия Наталия ще разкаже за това как се развива емпатията, защо е толкова важна и как помага за правилното управление на една съвременна компания.