Момчил Василев

No items found.
Момчил Василев

За

Момчил Василев

За Момчил

Момчил Василев е изпълнителен директор на Българския офис на глобалната предприемаческа мрежа Endeavor.Василев има над 25 години професионален опит в управлението и бизнес развитието в различни индустрии. Той е съосновател и съсобственик на създадената през 2011 г. био-технологична компания "Провити", фокусирана в разработването на пробиотични продукти. От 2011 г. до декември 2016 г. е вицепрезидент "Корпоративно развитие" в инвестиционната група VIA Group.Преди това в продължение на 17 години е част от екипа на PricewaterhouseCoopers, ръководещ проекти в областта на одита, сливанията и придобивания, и организационно преструктуриране, достигайки до позицията „Старши мениджър“.Завършва магистърска степен в областта на икономиката в УНСС, както и програмата по предприемачество в Харвардския университет в Масачузетс. Момчил е член на Асоциацията на дипломираните сертифицирани счетоводители (ACCA), член на Board of Trustees в BESCO и част Advisory Board в BVCA.

Tема на лекцията

Стратегическо планиране

В своята сесия Момчил Василев ще разкаже за управленския модел в Ендевър. Какво представлява стратегическото планиране на екипа, как се поставят цели, които отговарят на визията и мисията на организацията и кои са механизмите за тяхното измерване.