Мила Вълкова

Старши ръководител Подбор и работодателска марка
Kaufland
No items found.
Мила Вълкова

За

Мила Вълкова

За Мила Вълкова

Мила има над 8 години опит в сферата на човешките ресурси. Преди да се присъедини към екипа на Kaufland България, тя се развива професионално в две от най-големите аутсорсинг компании у нас – TELUS International и Sutherland. Там последователно заема позициите анализатор „Човешки ресурси“, специалист „Привличане на таланти“ и старши специалист „Привличане на таланти“.Мила Вълкова е магистър по „Човешки ресурси“ и бакалавър по „Политически науки“ на Университета за национално и световно стопанство.

Tема на лекцията

It’s a match! Културното кликване между кандидата и работодателя

В своята сесия Мила ще разгледа факторите за т.нар. „кликване“ между работодател и кандидат в различните етапи на процеса по подбор. Как се случва „химията“ и кои са факторите и предпоставките за взаимното спечелване? Мила ще обърне внимание на ролята на фирмената култура и ценности като ключови фактори за привличането и задържането на таланти.