Не пропускайте кариерното събитие за хора, владеещи чужди езици 👉 Languages 2023

Мария Семова

Мария Семова

Tема на лекцията

Свят на възможности

Мария вярва, че всеки има отговорността да избере своята посока, ниво на ангажираност и какво може да промени в себе си, около себе си и възприятието си за околната среда, за да достигне желаната цел. В своята сесия тя ще представи кариерна пътека, презентирана чрез личен пример, и послание за многото възможности и широко поле за изява.