Мадлен Алгафари

Психотелесен терапевт, Директор
Институт за Неорайхианска Аналитична Психотерапия
No items found.
Мадлен Алгафари

За

Мадлен Алгафари

Мадлен Алгафари е психотелесен терапевт с трийсетгодишен опит. Член на борда на директорите на Български институт по Неорайхианска аналитична терапия. Автор на 13 книги. Главен редактор на световното списание за психотелесна терапия, издавано от Европейската и Американската асоциация по психотелесна терапия. Председаел на 18 световен конгрес по психотелесна терапия.Мадлен Алгафари е психотелесен терапевт с 30-годишен опит, писател, преводач, режисьор. Автор на 12 книги. Директор на Български Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия. Главен редактор на световното списание по психотелесна терапия International Body Psychotherapy Journal, издавано от Европейската и Американската асоциация по психотелесна терапия.Повече за Мадлен можете да прочетете на www.madlenalgafari.com или www.binap.eu

Tема на лекцията

Career Show Expo 2023

Емоционално интелигентно общуване

В своята сесия Мадлен ще разкаже какво е емоционална интелигентност и с какво тя се отличава от рационална и духовна. Ще разберете на какво се дължи ниската емоционална интелигентност и как ниската емоционална интелигентност ни разболява. Ще получите и полезни съвети как да повишите своята емоционална интелигентност и поведенческа гъвкавост в партньорските отношения - интимни или работни.