Лилия Владимирова и Маргита Колчева

Yettel България
No items found.
Лилия Владимирова и Маргита Колчева

За

Лилия Владимирова и Маргита Колчева

Лилия Владимирова е Мениджър "Трудови отношения" в Yettel. Тя се присъединява към екипа на дирекция "Хора и култура" на Yettel преди от повече от 15 години на позиция Специалист "Aдминистриране на персонала". Преминава през различни позиции в рамките на дирекцията и в последните 5 години отговаря за дейностите, свързани с администриране на персонала и възнаграждения, здраве и безопасност, системи за управление на човешките ресурси и ангажираност на служителите.

Маргита Колчева е старши съветникът "Устойчиво развитие" в Yettel.  Тя се присъединява към екипа „Устойчиво развитие" на Yettel преди от повече от година и е сред двигателите зад създаването на стратегията за устойчиво развитие на телекома. Работи активно по ESG темата и възможностите за нейното прилагане в дейността на компанията. Едновременно с това участва и в разработването на програми за ангажираност на служителите на Yettel към въпросите за устойчивостта.

Tема на лекцията

Career Show Expo 2023

Ангажиран = Успяващ

Как компаниите ангажират служителите чрез вътрешни групи и може ли участието в тях да допринесе за кариерното развитие на младите хора? Разказват Лилия Владимирова, мениджър Трудови взаимоотношения, и Маргита Колчева, старши съветник „Устойчиво развитие“ в Yettel България.