Крум Гърков

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
EU-LISA (2012-2022)
No items found.
Крум Гърков

За

Крум Гърков

За Крум

Крум Гърков заема длъжността изпълнителен директор на Европейската агенция за управление на големи информационнин системи в областта на свободата, сигурността и правото (eu-LISA)
в периода от 2012 г. до ноември 2022 г.

Г-н Гърков има повече от 15 години международен опит в публичния и частния сектор, както и две магистърски степени в областта на информационните технологии и MBA диплома. Целеустремен, иновативен технологичен стратег, който ръководи мащабни глобални операции за оптимизиране на управлението на ИТ портфолио и оперативната ефективност.

Tема на лекцията

Career Show Tech 2022

Електронното управление в България – от инвестиции в инфраструктура към инвестиции в знания и умения

В своята сесия Крум Гърков ще направи кратък преглед на текущото състояние на електронното управление в България и ще разгледа ключовите елементи на необходимата промяна, за да се постигне ефективно електронно управление и каква е ролята на ИТ сектора в България за постигането му.