Крис Филипюк за креативната индустрия

No items found.
Крис Филипюк за креативната индустрия

За

Крис Филипюк за креативната индустрия

За Крис

Крис Филипюк е продуцент на Студио „Змей“. Той е бизнес обучител и консултант с международен опит. Има опит с водещи проекти в различни сектори: маркетинг, застраховка, образование, продукция, анимация, международно търговско изложение, e – търговия и др.Целта на тази презентация е да покаже, че „креативността“ не трябва да се равнява на „хаос“ и че може да се възползва от традиционните и съвременни инструменти и подходи за управление на проекти. Методите за подход към организацията на проекти са от решаващо значение не само за корпоративната среда, но и за художествената индустрия. Кариерният път на производител за творческа компания може да бъде възнаграждаващ за хората, притежаващ иновативна и творческа искра, които търсят удовлетворяваща работа и в същото време са пълни с професионализъм, организационни умения и знания.

Tема на лекцията

Creativity

The aim of this presentation is to show that “creativity” does not have to equal “chaos”, and that it can benefit from the traditional and modern tools and approaches of project management. The methods to approach project organization are crucial to not only the corporate environment but, also to the artistic industry. The career path of a producer for a creative company can be rewarding for people, who possess an innovative and imaginative spark, who search for meaningful work, and at the same time are full of professionalism, organizational skills, and knowledge.