Красимир Костадинов

No items found.
Красимир Костадинов

За

Красимир Костадинов

За Красимир

Красимир се занимава професионално с програмиране от 2004 година. От началото на 2021 година е главен технически директор и ръководител на подразделението за цялостни решения в Scalefocus -  една от най-големите български компании за софтуерна разработка. Биографията на Краси е внушителна и включва разнообразни позиции и роли, които е заемал през годините – започва като програмист, преминава през няколко лидерски позиции, отговаря за Sales Engineering звеното в компанията, както и за различни технологични отдели. Това, което го вдъхновява и изпълва дните му със страст и смисъл, са хората, технологиите, връзката и взаимодействието между тях.

Tема на лекцията

Бъдещето на софтуерната индустрия

Как да предсказваме бъдещето - бърз курс: какво представлява софтуерната инженерингова индустрия; какво предстои пред софтуерното инженерство като професия и индустрия.