Калоян Тодоров

Основател и съсобственик
SEG
No items found.
Калоян Тодоров

За

Калоян Тодоров

За лекторa

Калоян Тодоров е основател, съсобственик и главен изпълнителен директор на групата SEG (Special Events Group), водеща в предоставянето на специализирани услуги за събитийната индустрия в България и Европа. Отговаря за бъдещето развитие на групата и международната и експанзия. Един от основоположниците на модерния събитиен дизайн у нас, с голям международен опит и над 30 000 осъществени събития в кариерата си. Членува в няколко престижни браншови организации - Българско конгресно бюро, AV Allliance, Congress Rental Network.В участието си в Career Show 2020 Калоян Тодоров ще сподели повече за визионерското мислене и непредвидените ситуации в темата "Да се мериш с най-добрите в света". За изкуството да откриеш "бяло петно" в сферата си на дейност и да го запълниш. За постоянното надграждане и развитие, и това да не се задоволяваш с постигнатото. Прогрес извън комфорта.

Tема на лекцията