Ивайло Калфин

Изпълнителен директор
Еврофонд
No items found.
Ивайло Калфин

За

Ивайло Калфин

За Ивайло Калфин

От 2021 г. Ивайло Калфин е Изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Еврофонд). Това е една от първите агенции на Европейския съюз, създадена през 1975 г., за да изследва въпросите на заетостта, условията на труд и качеството на живот в европейските страни.Избиран е два пъти за заместник министър-председател, министър на труда и социалната политика (2014-2016) и министър на външните работи (2005-2009). Избиран е четири пъти за народен представител и един път за член на Европейския парламент (2009-2014).От 2016 до 2019 е специален съветник на европейския комисар по бюджет Гюнтер Йотингер. Между 2002 и 2005 г. е секретар по икономическата политика на президента Георги Първанов.Освен продължителната кариера в публичната сфера и политиката, Ивайло е бил директор на Института по икономика и международни отношения, работил е на различни позиции в частния сектор.

Tема на лекцията

Career Show Expo 2023

Бъдещето на труда започна вчера. Готови ли сме за него?

Пандемията от КОВИД-19 ускори значително процеси в областта на труда, които бяха вече започнали. Работата от разстояние, платформената икономика, нетрадиционните форми на труд промениха значително пейзажа на трудовата дейност в целия Европейски съюз. Не толкова характера, колкото скоростта на промените представляват значително предизвикателство както пред обществата, така и пред участниците на пазара на труда. Умението за бърза адаптация ще създаде много нови възможности и обратното - липсата на такава ще предизвика нови дълбоки обществени разделения и проблеми. В своята сесия Ивайло Калфин ще представи някои резултати и изводи от изследванията на Еврофонд от последната година в тази област.