Иван Ванков

Software Architect
No items found.
Иван Ванков

За

Иван Ванков

За лектора

Иван Ванков е програмист с над 15 години практика в множество технологии. Започнал като full stack програмист, специализирал в back-end разработка, софтуерна архитектура, компютърна сигурност и криптография със силен интерес и практика в самообучаващите се системи. По настоящем той работи като principal software architect в Conquex и CognitionFoundry и държи титлата IBM Champion за 2018,2019 и 2020 години. Водещият му девиз е "ако не можеш да го обясниш на 7 годишно дете, значи не го разбираш".

Tема на лекцията

Изкуственият интелект - маркетингов трик или Skynet

В тази лекция иван Ванков ще ви въведе в света на "изкуственият интелект" и по-точно в света на самообучаващи се машини. Ще разберете защо нито една от системите с изкуствен интелект не е никакъв изкуствен интелект, какви са различните видове самообучаващи се системи, какви са техните възможности, проблемите пред тях и какви са реалистичните очаквания в бъдеще.Лекцията ще бъде на популярен език и не изисква никакви предишни познания или опит със самообучаващи се машини, но дори и хората с опит в тази сфера ще научат някой интересни неща.