Ирина Обущарова

Managing Director
Trending Topics
No items found.
Ирина Обущарова

За

Ирина Обущарова

За лектора

Ирина Обущарова е изпълнителен директор на онлайн медията за иновации Trending Topics в Югоизточна Европа. Преди това, 11 години тя живее в Австрия, където завършва Медии и Обществени Комуникации във Виенския университет. Започва кариерата си като ръководител продажби във виенското списание biber и по-късно работи за Kobza Media, една от най-големите комуникационни компания във Австрия. Следва първият и опит да установи собствен стартъп бизнес, който се оказва неуспешен. Така тя преминава към IT-сектора, където се заема с за продуктов маркетинг за различни софтуерни решения. Ирина е член на Австрийския съвет за реклама.

Tема на лекцията

Ами, ако не си откриваш призванието?

Разпространено е схващането, че ако правиш това, за което си роден, ще го правиш с голяма лекота, ще ти се получава много лесно и ще си безкарайно удовлетовен в работата си. А най-вероятно и ще си изключително успешен. Всичко опира до това, да откриеш призванието си! Да, но какво се случва с тези от нас, които търсят и търсят, но не откриват призванието си?Photo credit: Christian Krzywoblocki