инж. Веселин Тодоров

No items found.
инж. Веселин Тодоров

За

инж. Веселин Тодоров

За инж. Веселин Тодоров

Инж. Веселин Тодоров е основател на „ВВТ Инженеринг" ЕООД, председател и учредител на Сдружение Соларна Академия България, инженер и докторант в Минно-геоложки университет, катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане".В основата на неговата компания е да предлага иновативни стандартни и нестандартни технологични решения на своите клиенти в сферата на възобновяемите енергийни източници. Стремежът на фирмата е да задоволи енеригийните нужди на клиентите, прилагайки съвременни, модерни, перспективни, качествени и финансово достъпни услуги в сферата на възобновяемите източници на енергия и по-специално фотоволтаичните централи.

Tема на лекцията

Кариера във ВЕИ сектора. Какво да очаквате?

Защо темата за възобновяемите източници на енергия е толкова важна и актуална днес? Къде е България на картата на света на „зелената енергия“? Какви са възможностите за развитие в сектора на този етап и какво да очаквате – всичко това ще научите от инж. Веселин Тодоров.