инж. Марин Гергов

No items found.
инж. Марин Гергов

За

инж. Марин Гергов

За инж. Марин Гергов

Инж. Марин Гергов е инженер-конструктор, проектант и консултант. Повече от 30 години работи в бранша - млад проектант в Металпрокт, технически ръководител и ПТО в Метални конструкции, проектант в ИКюИ България, шеф на конструктивен отдел в Бейтс България.Последните 7 години е проектант на свободна практика. През цялото това време проектира. В периода 2016-2020 е председател на секция „Конструкции на сгради и съоръжения” към регионална колегия София-град на КИИП. От октомври 2020 е председател на Управителния съвет на КИИП.

Tема на лекцията

Предизвикателствата в професията "проектант"

В своята сесия инж. Марин Гергов ще ви разкаже как се е поменила проектантската професия във времето и с навлизането на новите технологии. Ще разберете спецификите на работа на младите инженери в проектантските организация преди 1989; как проектирането се промени с навлизането на софтуера през 90-те години; какво се случи с проектантската професия по време на строителния бум 2005-2009 г. и какви са новите предизвикателства в проектирането с навлизането на BIM (Building Information Modelling).