инж. Адриана Спасова

No items found.
инж. Адриана Спасова

За

инж. Адриана Спасова

За инж. Адриана Спасова

Инж. Спасова има над 30-годишен стаж като проектант, ръководител проект и консултант при подготовката и строителството на международни проекти в областта на енергетиката, инфраструктурата и обществени/жилищни сгради/бизнес-центрове. Работила е 10 години като проектант, началник ОРС, началник Оферти и договори и началник обект в СМП Метални конструкции. Там управлява проекти в България, Израел, Сърбия, Русия и Гърция. През 1998г. започва работа в EQE като проектант на ПОИС, консултант и Инженер по договори на FIDIC в АЕЦ Козлодуй. През 2000 г. създава дъщерната фирма ИКюИ Контрол ООД, лицензирана за надзор на проектиране и строителство. Фирмата единствена в България бе лицензирана за строителен надзор на ядрени обекти.

Инж. Спасова управлява консултантските услуги за най-големите проекти в България: ТЕЦ Гълъбово 600 MW (1,5 милиарда EUR), Вятърен парк Свети Никола Каварна 156 MW, 176 m високия небостъргач Европа Тауър София, Бизнес парк Варнa, 6 проекта на Световна банка на ГКПП.Инж. Спасова има над 25-годишен опит по FIDIC: подготовка на тръжна документация; Резидентен инженер/ Инженер в проекти, свързани с ядрена безопасност/ управление на отпадъци/ инфраструктура, финансирани от ЕС; консултант по искове; експерт по арбитражи. Сега активно се занимава с консултации по FIDIC, разрешаване на спорове и обществена дейност за разпространение на добри договорни практики и облекчаване на инвестиционния процес. От 2015 г. инж. Спасова преподава в УАСГ на бъдещите бакалаври и магистри по Управление на проекти в строителството.

През последните няколко години работи като Ключов експерт договори и планиране за подготовката на жп проекти с бюджет над 1 милиард EUR. Като единствен акредитиран преподавател от FIDIC с български и руски език след 2015 г. провежда над 30 акредитирани обучения в България, Русия, Украйна, Таджикистан, Беларус, Казахстан и Узбекистан. Води обучения и на английски език в Непал, Суринам, САЩ, Сингапур и открити обучения на новата платформа FIDIC Academy.

Tема на лекцията

Как да открием своята пазарна ниша, отчитайки иновациите и тенденциите в строителния сектор

Инж. Спасова ще ви разкаже как без да напуска България е станала една от най-добрите в света по приложението на международни договори в строителството; как да станем все по-търсени; какви са новите длъжности, свързани с управлението на проекти в строителството, в резултат на дигитализацията и интернационализацията.