Христо Копаранов

No items found.
Христо Копаранов

За

Христо Копаранов

За Христо

Христо Копаранов е съдружник и ръководител на практиката по защита на конкуренцията, съответствие и регулации в Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“. Професионалният му опит започва в Комисия за защита на конкуренцията, и е участвал в работната група по изготвянето на проекта на действащия Закон за защита на конкуренцията. Работил е в Комисия за регулиране на съобщенията, а последните 10 години представлява клиенти по всички видове производства, свързани с конкурентното и потребителско право, както и със съответствие с нормативната уредба. Участвал е в проекти заедно с Комисия за защита на потребителите. Има редица публикации в български и международни издания, свързани със защитата на свободната стопанска инициатива, защита на потребителите, онлайн търговия.

Tема на лекцията

Правни и регулаторни изисквания към онлайн търговията

Адв. Копаранов ще представи нормативните изисквания пред онлайн търговията, включително задълженията на търговците преди и след сключване на договори с потребителите. Ще разгледаме как законът гарантира, че онлайн купувачите няма да бъдат подведени и какви права имат те, както и какви са разликите с обичайната търговия, която се извършва във физическите магазини. Ще чуете и най-новите законови промени, отнасящи се до публикуваните в интернет отзиви на потребители и до онлайн платформите, чрез които и отделни лица могат да продават свои стоки. Ще бъдат разгледани и последиците, ако законовите изисквания не бъдат спазени.