Христо Кафтанджиев

No items found.
Христо Кафтанджиев

За

Христо Кафтанджиев

За Христо

Христо Кафтанджиев e доктор на филологическите науки, професор в Катедра „Връзки с обществеността и реклама” на Факултета по журналистика, Софийски университет. Често преподава в чужбина маркетингови комуникации на различни стоки и услуги – изкуства, туризъм; телекомуникации; автомобили; напитки; финансови услуги; мода; образование фармацевтика; авиоуслуги и други.Специализирал е в Холандия, Обединеното кралство, Ирландия и Русия. Живял е и е преподавал 3 години семиотика и реклама във Финландия. Чел е лекции по реклама и маркетингови комуникации в множество държави в целия свят. Бил е лектор и на 3 световни конгреса на IAA (International Advertising Association) – в Мексико, Египет и Ливан.Чел е лекции и на два световни конгреса по семиотика – в Мексико и в Германия. Всичките му курсове и семинари са визуализирани във висока степен, динамични са и са с най-доброто от световната рекламна практика. Автор е на много научни статии по реклама и семиотика. Публикувал е 10 книги, 8 от които са издадени и в чужбина.Христо Кафтанджиев е бил член на журито на Нюйоркския рекламен фестивал (The New York Festivals) и на Digital Communication Awards, Германия. Почетен професор е и на Руско-американската академия по авторизирано образование. Сега е член на журито на Superbrands, България.

Tема на лекцията

Ефективните сторителинг стратегии

В сесията на Христо ще разберете кои са най-ефективните сторителинг стратегии – от гледна точка на персонажите на сторителинга, на основните функции на сторителинга, на потребителите, на стоките и на медиите. Ще научите повече за вълшебните средстава в сторителинга, кои са героите, злодеите, красавиците и помагачите в маркетинговия сторителинг.