Гергана Маркова

No items found.
Гергана Маркова

За

Гергана Маркова

За Гергана

Гергана Маркова е консултант развитие на хората и организациите в Ликора (www.likora.com) и обучител с 26-годишен опит. Тя помага на мениджърските екипи на средните и големи организации да изградят умения за непобедимо лидерство и висока ефективност.Изучавала е различни системи за лидерство и личностно развитие, включително развитие на мисленето при известни автори и консултанти. Професионален обучител и сертифициран коуч.

Експерт в областите: ефективно лидерство; ефективна комуникация; целеполагане и управление на времето; управление на стреса; мотивация; умения за влияние; продажби; екипна ефективност и др.Голяма част от над 20-те хиляди часа проведени обучения са насочени към това да повишават ефективността на хората в организациите, да изграждат подход за развитието и задържането на топ-талантите и да подобряват взаимодействието на компаниите с техни контрагенти и партньори.

Tема на лекцията

Устойчив старт в развитието на лидерството

Доброто лидерство изисква умения, но те не гарантират успеха ни в управлението на хората. От особено значение е да имаме определени навици в работата си с хората. И най-определящото е да изградим подходящата идентичност и нагласа. Кои са уменията, навиците и идентичността на успешните лидери според Гергана Маркова? Как да ги развиваме и надграждаме? Кое е специфичното в управление на хората в реалността на 2022 г.? Ако сте мениджър на мениджъри, как да ги подкрепите в развитието на лидерството?