Георги Захариев

CEO, Finance Academy
No items found.
Георги Захариев

За

Георги Захариев

Георги Захариев е партньор и изпълнителен директор на Finance Academy, част от групата на SoftUni и водеща образователна организация в сферата на финансовата грамотност в България. Той е партньор в маркетингова агенция Захара и други организации в сферата на услугите и технологични продукти. Неговият професионален път включва управление на стратегическите партньорства на Софтуни като Директор Бизнес развитие и Project Manager на проекта Google Дигитален гараж за България.

Георги е един от първите професионални хостове на апартаменти за краткосрочен наем в България и част от Асоциация за Туристически Имоти и Иновации, която развива и обединява сектора на хотелските апартаменти в България.

Антрополог по образование и предприемач по призвание, Георги фокусира усилията си върху подобряване на стандарта на живот в България, чрез качествено практически-ориентирано образование.

Tема на лекцията

Как да постигаме личните си финансови цели без значение от професията ни

В тази тема ще разгледаме значението на финансовата грамотност, целеполагането за личните ни финансови цели, какво значи „финансова независимост“ и как да постигаме финансовото си спокойствие, за да бъдем ефективни в личния си живот и на работата си. Ще разгледаме разликата между спестяване и инвестиране и ще преминем през 4 задължителни стъпки, които човек трябва да следва, ако иска да бъде финансово успешен и да постига личните си финансови цели.