Галина Грозева

No items found.
Галина Грозева

За

Галина Грозева

За Галина

Галина Грозева се занимава с кариерно консултиране вече повече от 25 години. Работи както с младежи на прага на важните професионални избори, така и със зрели хора, търсещи нови възможности за себереализация. Била е ко-тютор в магистърски програми „Мениджмънт за организационно съвършенство“ и „Управление и развитие на човешките ресурси“ на Нов български университет, курс "Управление на кариерата и развитието".

През 2017 г. Галина е в екипа на Център за кариерно ориентиране на гр. София, създаден по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“.Последните години тя обучава бъдещи ИТ специалисти в умения за себепредставяне, за търсене на работа, помага им при заявяването им на пазара на труда. В същото време обучава професионалистите в различни бизнес организации как да развиват работодателската си марка и да правят работните места атрактивни за настоящи и бъдещи служители.В работат си с хората, които консултира относно кариерното им развитие, поставя акцент върху изследването на различни възможности, осъзнатия избор и себеутвърждаването.

Tема на лекцията

Откъде да тръгнем при избора на професия?

В своята сесия Галина ще ви помогне да зададете правилните въпроси при избора на професия: какво търсим и какво намираме в работата; какво е значението на интересите и способнистите при избора на професия; каква е ролята на пазара на труда и на средата; за цял живот ли е първият избор на професия?