Елия Младенова

Старши Специалист „Обучение и развитие“
Kaufland България
Елия Младенова

За

Елия Младенова

Завършва своята бакалавърска степен от Vrije University Amsterdam със специалност „Международна бизнес администрация“. За първи път се потапя в света на Човешките Ресурси като стажант, а след това продължава своя кариерен път като специалист „Подбор на персонал“. В момента заема ролята на старши специалист „Обучение и развитие“ в Kaufland България. Като представител на поколението Z, тя вижда работата в една компания като среда, която окуражава културата на учене и личностното развитие на своя най-важен ресурс – хората.

Tема на лекцията

Career Show Expo 2023

Носят ли поколение Z промяната, която всички сме чакали?

Кои са поколението Z и защо е добра идея да се вслушаме в техните очаквания? В тази сесия ще разгледаме как новите тенденции при това поколение могат да култивират позитивна промяна в корпоративната култура на компаниите, които имат за цел да задържат и да ангажират своя персонал.