доц. д-р Андрей Александров

No items found.
доц. д-р Андрей Александров

За

доц. д-р Андрей Александров

За доц. д-р Андрей Александров

Андрей Александров е ръководител на практиката Трудово право и миграционни въпроси. Преди да се присъедини към "Камбуров и съдружници" през 2008 г., той е бил юрисконсулт в Дирекция “Правна и международноправна дейност” към Държавната комисия по сигурността на информацията.Андрей има значителен опит в областта на социалното осигуряване, структуриране на трудови договори в контекста на големи международни групи, мониторинг на спазването на трудовите права, защита от дискриминация и др. Освен това, той е високо ценен за безупречните си умения в съдебни трудови спорове по въпроси, вариращи от трудови злополуки до масови уволнения.

Tема на лекцията

Дистанционните форми на работа в извънредна епидемична обстановка и след нея

В лекцията си доц. д-р Андрей Александров ще разкаже повече за преминаването към дистанционни форми на работа по взаимно съгласие на страните или със заповед на работодателя, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при надомна работа и работа от разстояние. Ще ни даде повече информация за комуникацията между страните по трудовото правоотношение в условията на дистанционна работа и спазване на правилата за работното време (респ. нормативноустановените стандарти за труд и почивка) при надомна работа и работа от разстояние и за чия сметка трябва да са консумативите, необходими за изпълнението на служебните задължения.