Добромира Манасиева

No items found.
Добромира Манасиева

За

Добромира Манасиева

За Добромира Манасиева

Добромира Манасиева е професионалист в HR областта с над 18 години опит предимно в сферата на ИТ, телекомуникации, аутсорсинг на бизнес процеси в големи компании като IBM, Sitel, Experian, Vivacom.През последните три години измества фокуса си към стартиращи бизнеси, които подкрепя и управлява на организационно и стратегическо ниво. Понастоящем e HR мениджър на високотехнологичната ИТ старт-ъп компания Alcatraz AI. Собственик е на Wellness Studio Figura Spool и партньор в стартираща иновативна платформа за онлайн търгове на автомобили.Ангажира се в различни проекти, свързани с развитието на хора като менторство и кариерно консултиране, и развитието на организации чрез одит и подобряване на HR процеси. Участва в доброволчество и предприемачески инициативи.

Tема на лекцията

Ролята на HR специалиста в Start-up организация

Откъде да подхванем структурирането на HR функцията в малката организация? Как да разберем и отговорим на потребностите на бизнеса? Сработват ли всички добри практики на големите организации и в малките такива и трябва ли да ги следваме и прилагаме? Повече споделени практически насоки за начина на работа очаквайте в презентацията по тази тема.