д-р Кирил Калев

експерт по комуникации
медии и коучинг
No items found.
д-р Кирил Калев

За

д-р Кирил Калев

За д-р Кирил Калев

д-р Кирил Калев е професионален сертифициран и акредитиран коуч на ръководители и техните екипи в ключови български и международни компании. Завършил е инженерни науки в Германия, преминава различни обучения за бизнес-развитие и коучинг в България, Австрия, Великобритания и САЩ. Над 30-годишният му професионален опит е в сферата на създаването и управлението на електронни медии, корпоративните комуникации, персоналното развитие. Експерт е по мотивация и прилагането на „Мотивационен профил на Рийс“ в практиката.www.kalev.bg

Tема на лекцията

Кой/Коя съм аз? Пътят към моето осъзнато развитие и щастие

Кариерното развитие, успеха и удовлетвореността от работата, справянето с провалите, поемането на отговорности зависят в голяма степен от нашия начин на мислене (mindset) – креативно или фиксирано. Огромен ресурс за нашето развитие се крие в собствените ни таланти и множество интелигентности. Личните ценности и мотивация са тези, които определят посоката ни на развитие и ни водят по пътя към успеха в работата и личния живот. д-р Кирил Калев ще ви помогне да достигнете до тях.